Mijn werkwijze - I See You Coaching

Mijn werkwijze

Mensen komen om verschillende redenen bij mij. Soms vanuit een duidelijk probleem zoals burn-out, relatie- of communicatieproblemen, of een keuzevraagstuk in het privéleven of in de carrière. Een andere aanleiding is dat je in ontwikkeling bent, je afvraagt wie je bent, wat je kunt, waar je in je leven staat?

Het is fijn en helpend dat er iemand met je mee kan kijken van buiten jouw situatie en omgeving. Iemand die je bewust kan maken van dingen die je zelf niet ziet. Als coach ervaar ik dat veel mensen moeite hebben met:

  • grenzen stellen
  • voor zichzelf opkomen
  • een goede balans in hun leven
  • het onderscheiden welke problemen van henzelf zijn en welke problemen van een ander.
  • welke zaken nu echt belangrijk voor hen zijn

Om hierin verandering of verbetering aan te brengen is het nodig om jouw bewustzijn van jouw situatie te vergroten. Pas dan krijg je inzicht en kun je besluiten om tot verandering over te gaan. Ik kan je helpen om dit bewustzijn te vergroten zodat je dagelijks, of zelfs elk moment van de dag, weet wat jouw situatie is en wat je daarin zou willen veranderen. Dat doe ik door naar je te luisteren en vanuit kinderlijke nieuwsgierigheid vragen aan je te stellen. Jouw levensgebeurtenissen hebben bepaald hoe je over dingen denkt en hoe dat je gedrag bepaalt. Je hoeft je voor mij niet anders voor te doen. Tijdens de coachsessie hou ik jou een spiegel voor zodat je jouw gedachtes en het gedrag wat hier uit voortvloeit vanuit een ander perspectief kunt gaan zien. Een ander perspectief schept al snel weer nieuwe mogelijkheden om de eerste stap te zetten in de juiste richting.

Coachtraject

Intakesessie

Ik begin altijd met een intakesessie waarin ik duidelijk probeer te krijgen waar je mee zit en wat je wilt bereiken. Misschien heb je meerdere dingen die spelen of belangrijk voor je zijn. In deze sessie bepalen we waar je in eerste instantie aan wilt werken. Deze sessie is tevens bedoeld om te onderzoeken of we een klik hebben, want dat is vereist en erg prettig om tot goede resultaten te komen. Na deze eerste sessie beslissen we samen of ik jou op jouw pad mag begeleiden.

Vervolgsessies

De coachsessies die volgen richten zich op de vraag of het probleem dat je hebt gesteld in de intake. Ik ga dieper in op jouw situatie door middel van vragen en technieken. Gemiddeld zijn er 4-8 sessies nodig.

Evaluatiesessie

Na zo'n vier sessies kunnen we evalueren hoe we gevorderd zijn met het behalen van het gestelde doel. Afhankelijk van wat er tijdens de sessies aan de orde komt, kunnen we meer sessies inplannen om onderliggende of andere belangrijke zaken aan te pakken.

Alle sessies (intake, vervolg en evaluatie) duren ca. 60-90 minuten. Ik wil de tijd voor jou nemen omdat de rust jou de ruimte geeft om naar binnen te keren en te onderzoeken.

Technieken

Ik maak gebruik van verschillende technieken uit de psychodynamica, NLP, systemisch werk en mindfulness.

Systemisch werken

Veel van onze onbewuste overtuigingen, gedragingen en patronen vinden hun oorsprong in de systemen (onder meer het gezin van herkomst) waarin we zijn opgegroeid. Vanuit dat systeem nemen we zowel bekrachtigende als beperkende patronen mee en we doen dit meestal vanuit loyaliteit. Deze (beperkende) patronen kom je in je huidige leven vaak weer tegen binnen nieuwe systemen bijvoorbeeld je relatie of je werk. Door te kiezen voor systemisch werken worden deze onbewuste patronen weer zichtbaar.

Delenwerk

Een werkvorm waarbij het gaat om de persoonlijkheidsdelen van iemand. Ieder deel heeft zijn eigen manier van denken, voelen en handelen ontwikkeld. Op een bepaald moment kunnen deze delen met elkaar botsen en dan is het goed om via deze methode jezelf goed te leren kennen. Delenwerk is uitermate geschikt om in te zetten bij innerlijke conflicten of dillema's.

Assen van verandering

De assen van verandering is een werkvorm, een veranderingsmodel, waarbij je uitgedaagd wordt om stil te staan bij jouw manier van denken en welk resultaat dat oplevert in je huidige gedrag. Er wordt stil gestaan bij onder andere motivatie, inzicht, besluit en actie. Als dit helder is wordt snel duidelijk wat er in denken en doen anders kan om tot concrete resultaten te komen.

Provocatieve coaching

Provocatieve coaching is een werkvorm waarbij de therapeut op een respectvolle wijze de gedachten en het gedrag van de cliënt provoceert om duidelijk te maken op welke vlakken verandering mogelijk is.

Rationeel Emotieve Therapie (RET)

Rationeel Emotieve Therapie is een interventie waarbij de cliënt zijn gedachten onderzoekt. Het uitgangspunt is dat het erom gaat welke interpretatie iemand aan een gebeurtenis geeft, wat hij daarbij ervaart en wat vervolgens heeft geleid tot het huidige gedrag. Door hierop in te gaan met vragen en argumenten kan een andere manier van denken aan de gebeurtenis gekoppeld worden wat zal leiden tot ander, niet beperkend gedrag.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguistisch Programmeren. Dat komt kort neer hoe in de loop van jouw leven taal jouw brein met gedrag heeft geprogrammeerd. Met NLP geef ik inzicht in jouw communicatie en hoe dat jouw relatie met jouw omgeving beïnvloed. Tevens kan ik daarmee beperkende emoties of overtuigingen ombuigen.

Mindfulness

De kern van mindfulness is vertragen. We schenken aandacht aan hoe het nu met je is qua hart, lichaam en geest. We ontdekken het belang van aarden en de adem.

Hypnotherapie

Inmiddels ben ik gestart met een opleiding hypnose waarmee ik als aanvulling op NLP op onbewust niveau met je kan werken om je te helpen veranderingen door te voeren in jouw leven.

>