Mindset

Mind is een woord voor de toestand van jouw brein op een zeker moment. Het is in zekere zin synoniem aan het woord mindset. Joe Dispenza legt mooi uit: "The Mind Is the Brain in Acton." Oftewel jouw mind is jouw brein in actie. Daarmee wordt bedoeld dat het brein een verzameling van neuronen is, waarvan elk dag het aantal neuronen toeneemt, en deze onderling allerlei verbindingen aangaan. Deze verbindingen veranderen onder invloed van jouw ervaringen die bestaan uit gebeurtenissen die gekoppeld zijn aan emoties. Jouw brein is dus de vastlegging van jouw verleden. Jouw gedachten roepen die herinneringen op. Je mindset wordt dus bepaald door de herinneringen en de emoties die je daarbij had.