Familieopstellingen 

Op je plek, in verbinding en in balans

Familiesysteem

Iedereen maakt deel uit van een familiesysteem - dus ook jij. Het familiesysteem is een onzichtbare kracht binnen jouw gezin. Deze kracht en de invloeden op jouw leven kan je zichtbaar maken. Onbewuste patronen kunnen zichtbaar worden. Wat zichtbaar is, wordt bewust. Wat bewust is, kan verwerkt of veranderd worden.


Een familiesysteem heeft een zogenaamd systemisch geweten. Dit kun je zien als een geheugen dat alle ervaringen en herinneringen door de generaties heen van jouw familie opslaat en bewaakt. Zowel positieve als negatieve gebeurtenissen worden hierin opgeslagen. Denk bij die laatste aan schuld, onverwerkt verdriet, scheidingen, ziekten, verslavingen, zelf(moorden), etc. Gebeurtenissen en personen zijn aan elkaar verbonden en dit heeft effect op het verleden, het heden en op de toekomst.

Verstoring

Jij kunt een verstoring in jouw familiesysteem ervaren. Zo'n verstoring wordt vaak van de ene op de andere generatie doorgegeven. Zo ontstaan soms patronen binnen het familiesysteem. Wat herken jij als je naar jezelf en jouw familie kijkt? Mogelijk worstel jij nu met iets, wat je ervaart in jouw huidige werk- en privéleven.


Iedereen heeft een eigen familiesysteem. Een opstelling werkt voor jou. Je werkt met jouw familiesysteem. Jouw partner heeft een eigen systeem. Jullie kinderen hebben jullie als ouders in hun eigen systeem. Jij ervaart misschien onverklaarbare dingen die je bewust wil maken.


Jouw vraag heeft op jou persoonlijk betrekking en kun je inbrengen in een opstelling:

  • Wat is je vraag?
  • Wat is je verlangen?
  • Wat levert het weten je op?

De opstelling

De opstelling wordt gedaan in een ruimte waar het zogenaamde 'fenomenologisch veld' zich opent. Dit is een energetisch veld waarmee we allemaal verbonden zijn. De opstelling wordt geleid door de opsteller. De persoon die de vraag inbrengt is de vraagsteller. Voor de opstelling zijn representanten nodig. Deze mensen worden gekozen uit het overige publiek. De mensen die niet nodig zijn voor de opstelling, blijven het veld steunen. Het kan zijn dat gedurende de opstelling extra elementen nodig zijn waarvoor extra representanten worden ingezet.


Binnen een opstelling worden geen echte familieleden gebruik als representant. Bij voorkeur hebben representanten geen voorkennis van de persoonlijke situatie zodat zij zo goed mogelijk reageren op het fenomenologische veld. Voorkennis zorgt ervoor dat mensen uit hun gevoel en in hun hoofd kunnen gaan zitten. Dat is onwenselijk.

Aanmelden voor opstellingen

Vraagsteller

Als vraagsteller zoek je duidelijkheid en bewustwording met een opstelling.

Representant

Een representant werkt met het veld en alles wat er gebeurt heeft ook betekenis voor de representant.